Perkthim holandisht shqip online dating

Rated 3.86/5 based on 824 customer reviews

Jam i mendimit që Rregulli i Artë kërkon që, nëse më pëlqen një program, ta ndaj atë me të tjerë persona që mund ta pëlqejnë.Shitësit e software-it duan t’i përçajnë përdoruesit dhe t’i mposhtin, duke e bërë çdo përdorues të pranojë që nuk do të ndajë gjë me të tjerët.Ekziston një kernel fillestar, por i duhen ende shumë karakteristika që të arrijë të imitojë Unix-in.Kur të jenë përfunduar kerneli dhe përpiluesi, do të jetë e mundur të shpërndahet një sistem GNU i përshtatshëm për zhvillim programesh.Pas kësaj do të shtojmë një Common Lisp të kalueshëm, një lojë Empire, një fletëllogaritës, dhe qindra gjëra të tjera, plus dokumentim online.

Ndaj që të mund të vazhdoj të përdor kompjuterat pa humbur në nder, kam vendosur të bëj tok një trupë të mjaftueshme software-i të lirë që të mund të jem në gjendje të vazhdoj pa ia pasur nevojën ndonjë software-i që nuk është i lirë.Nuk pranoj ta thyej solidaritetin me përdoruesit e tjerë në këtë mënyrë.Nuk mundem, me dëshirën time, të nënshkruaj një marrëveshje moszbulimi apo një marrëveshje lejeje software-i.Thuajse është përfunduar një shell (interpretues urdhrash).Një përpilues C i ri, dhe i kalueshëm, optimizimesh, ka arritur të përpilojë veten dhe mund të hidhet në qarkullim këtë vit.

Leave a Reply