Zemes druska online dating

Rated 4.89/5 based on 820 customer reviews

Nature is a home for all of us and thus we strive and promote everyone to try to stay close to it and pollute it as little as possible.

Be to, yra nustatyta daug specialių konkretiems maisto produktams taikomų taisyklių; nors pradiniai tikslai ir pagrindinės šiuo metu galiojančių teisės aktų ženklinimo srityje nuostatos tebegalioja, šiuos teisės aktus reikia supaprastinti siekiant užtikrinti, kad suinteresuotiesiems subjektams būtų lengviau jų laikytis ir kad jie būtų jiems aiškesni, bei atnaujinti siekiant atsižvelgti į naujus pokyčius informacijos apie maistą srityje. Komisijos Baltojoje knygoje dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti (Komisijos Baltoji knyga) pažymėta, kad ženklinimas nurodant maistinę vertę – tai vienas iš svarbių būdų siekiant informuoti vartotojus apie maisto produktų sudėtį ir padėti jiems rinktis turint pakankamai informacijos. Šiuo tikslu maisto verslo operatoriai turėtų sudaryti palankesnes sąlygas tam, kad regos sutrikimų turintys asmenys galėtų susipažinti su tokia informacija; kad informaciją apie maistą reglamentuojantys teisės aktai atitiktų kintančius vartotojų informacijos poreikius, svarstant, ar reikalinga privaloma informacija apie maistą, taip pat reikėtų atsižvelgti į daugumos vartotojų pareikštą pageidavimą, kad būtų atskleidžiama tam tikra informacija; informaciją apie maistą reglamentuojantys teisės aktai turėtų drausti naudoti informaciją, kuri klaidintų vartotojus, ypač dėl maisto produkto ypatybių, poveikio ar savybių, arba priskirtų maisto produktams vaistines savybes.

We support animal rights organizations, introduce people with vegan food and vegan alternatives to common or traditional dishes during various events.

One day a fork will no more be the largest-scale killer - we believe that and it is one of our biggest aims.

“Veggo” is the first vegan food shop in the Baltic States.

24 hours a day, 7 days a week customers from any corner of Lithuania, Latvia, or Estonia can shop at the online store while the residents of Vilnius or guests can also visit a physical store. More and more experts of healthy nutrition recommend vegan diet for those who want and are ready to live 99 or even more years.

Leave a Reply